Obligațiile pacientului

Pacientul are obligația:

- să prezinte personalului medical, la consultație, documentele necesare;

- să respecte indicațiile medicilor, asistentelor medicale și a personalului auxiliar;

- să respecte programul unității medicale;

- să respecte ordinea interioară din unitatea medicală, liniștea și curățenia;

- să respecte regulile de igiena personale și colective;

- să manifeste grijă față de bunurile din dotarea unității medicale;

- să nu deterioreze obiectele de inventar;                 

- să păstreze curățenia în incinta unității medicale;

- să nu fumeze în unitatea medicală.

- să aibă un comportament civilizat în relațiile cu personalul medical auxiliar și administrativ al unității;

- să nu agreseze verbal sau fizic personalul de îngrijire și alți salariați din unitate;