Obligațiile pacientului

Pacientul are obligația:

– să prezinte personalului medical, la consultație, documentele necesare;

– să respecte indicațiile medicilor, asistentelor medicale și a personalului auxiliar;

– să respecte programul unității medicale;

– să respecte ordinea interioară din unitatea medicală, liniștea și curățenia;

– să respecte regulile de igiena personale și colective;

– să manifeste grijă față de bunurile din dotarea unității medicale;

– să nu deterioreze obiectele de inventar;                 

– să păstreze curățenia în incinta unității medicale;

– să nu fumeze în unitatea medicală.

– să aibă un comportament civilizat în relațiile cu personalul medical auxiliar și administrativ al unității;

– să nu agreseze verbal sau fizic personalul de îngrijire și alți salariați din unitate;